Villkor

Genom att använda våra formulär accepterar du att Långbo Bygg AB lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Uppgifterna kommer att användas i syfte att återkomma till dig som besökare. Uppgifterna lagras hos Långbo Bygg AB som högst i 12 månader.

För att begära att dina personuppgifter som du lämnar till oss plockas bort ur våra register behöver du kontakta Långbo Bygg AB.

Långbo Bygg är en totalentreprenör för både Företag och Privatpersoner med bygg och renoveringsbehov i Hälsingland.

Besöksadress

Brånavägen i Edsbyn (Bredvid Karl Hedin)

Postadress

Långbo 611, 822 99 Alfta
Långbo Bygg AB - All Rights Reserved